لیست بهترین دانشگاه های آلمان ✔️ هزینه و شرایط اپلای دانشگاه های آلمانی

دانشگاه های آلمان از خوشنام ترین دانشگاه های جهان هستند. دستاوردهای علمی این کشور باعث شده است که دانشجویان بین المللی زیادی متقاضی تحصیل در آن باشند. معرفی دانشگاه های آلمان با توجه به لیست دانشگاه های آلمانی مورد تایید وزارت علوم ایران در سال 2024 و 2025 از بخش اصلی تشکیل دهنده این مطلب است. همچنین چگونگی اپلای و پذیرش از دانشگاه های آلمان و شرایط و هزینه ها انجام مراحل آن به همراه مراحل ثبت نام دانشگاه های آلمان در ادامه توضیح داده شده اند.

دانشگاه های آلمان
دانشگاه های آلمان

هزینه تحصیل در دانشگاه های آلمان

آلمان دارای دو گروه کلی دانشگاه های دولتی و خصوصی است. اگر هدف شما از مهاجرت تحصیل به این کشور تحصیل رایگان در آلمان  باید از دانشگاه های دولتی آلمان پذیرش بگیرید. هزینه تحصیل در دانشگاه های آلمان که دارای بودجه دولتی باشند در مقایسه با نوع خصوصی بسیار کمتر و حتی رایگان در نظر گرفته می شود.

لیست دانشگاه های آلمان برای اپلای

 • دانشگاه صنعتی مونیخ
 • دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
 • دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ
 • دانشگاه فرای برلین
 • دانشگاه فنی آخن
 • موسسه فناوری کارلسروهه KIT
 • دانشگاه هومبولت برلین
 • دانشگاه صنعتی برلین
 • دانشگاه فرایبورگ
 • دانشگاه هامبورگ

 

سایت دانشگاه های آلمان

دانشگاه صنعتی مونیخ Technical University of Munich

رنک جهانی 37، رنک آلمان 1

سایت: https://www.tum.de/en

دانشگاه صنعتی مونیخ
دانشگاه صنعتی مونیخ

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ Ludwig-Maximillians-Universität München

رنک جهانی 54، رنک آلمان 2

سایت: https://www.lmu.de/en

دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ

دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ Universität Heidelberg

رنک جهانی 87، رنک آلمان 3

سایت: https://www.uni-heidelberg.de/de

دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ
دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ

دانشگاه فرای برلین Freie-Universität Berlin

رنک جهانی 98، رنک آلمان 4

سایت: https://www.fu-berlin.de/en/index.html

دانشگاه فرای برلین
دانشگاه فرای برلین

دانشگاه فنی آخن RWTH Aachen University

رنک جهانی 106، رنک آلمان 5

سایت: https://www.rwth-aachen.de/

دانشگاه فنی آخن
دانشگاه فنی آخن

موسسه فناوری کارلسروهه KIT, Karlsruher-Institut für Technologie

رنک جهانی 119، رنک آلمان 6

سایت: https://www.kit.edu/

موسسه فناوری کارلسروهه
موسسه فناوری کارلسروهه

دانشگاه هومبولت برلین Humboldt-Universität zu Berlin

رنک جهانی 120، رنک آلمان 7

سایت: https://www.hu-berlin.de/de

دانشگاه هومبولت برلین
دانشگاه هومبولت برلین

دانشگاه صنعتی برلین Technische Universität Berlin (TU Berlin)

رنک جهانی 154، رنک آلمان 8

سایت: https://www.tu.berlin/

دانشگاه صنعتی برلین
دانشگاه صنعتی برلین

دانشگاه فرایبورگ Albert-Ludwigs-Universtaet Freiburg

رنک جهانی 192، رنک آلمان 9

سایت: https://uni-freiburg.de/

دانشگاه فرایبورگ
دانشگاه فرایبورگ

دانشگاه هامبورگ Universität Hamburg

رنک جهانی 205، رنک آلمان 10

سایت: https://www.uni-hamburg.de/

دانشگاه هامبورگ

 

سایت پذیرش دانشگاه های آلمان

سه وب سایت پذیرش دانشگاه های آلمان که دانشجویان بین المللی از آن ها استفاده می کنند عبارتند از:

 1. سایت Datenbank anabin
 2. سایت Zulassungsdatenbank des DAAD
 3. سایت staatlichen Anerkennungsstelle

 

بهترین دانشگاه های آلمان برای پزشکی

 1. دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
 2. دانشگاه روپرشت کارلز هایدلبرگ
 3. دانشگاه توبینگن
 4. دانشگاه صنعتی درسدن
 5. دانشگاه کیل
 6. دانشگاه لایپزیگ آلمان
 7. دانشگاه بن
 8. دانشگاه هومبولت برلین
 9. دانشگاه گوتینگن
 10. دانشگاه گوته فرانکفورت

دانشگاه های آلمان مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های آلمان مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ورودی های سال تحصیلی 2023-2024

 • دانشگاه Albert Ludwigs University Freiburg
 • دانشگاه Bielefeld
 • دانشگاه Charite University Medicine Berlin
 • دانشگاه Christian Albrechts University Zu Kiel
 • دانشگاه Eberhard Krls University Tubingen
 • دانشگاه Free University of Berlin
 • دانشگاه Friedrich Alexander University Erlangen Nurnberg
 • دانشگاه Goethe University Frankfurt
 • دانشگاه Hannover Medical School
 • دانشگاه Humboldt University Zu Berlin
 • دانشگاه Johannes Gutenberg University Mainz
 • دانشگاه Justus Leibig University Giessen
 • دانشگاه Karlsruhe Inst Technology
 • دانشگاه Martin Luther University Halle Wittenberg
 • دانشگاه Otto Von Guericke University of Magdeburg
 • دانشگاه Philipps University Marburg
 • دانشگاه Reprecht Karls University Heidelberg
 • دانشگاه Ruhr University Bochum
 • دانشگاه RWTH Aachen University
 • دانشگاه Technical University of Berlin
 • دانشگاه Technical University of Munich
 • دانشگاه Technische University Dresden
 • دانشگاه Technology University Dortmund
 • دانشگاه TU Dresden
 • دانشگاه University des Saarlandes
 • دانشگاه University Duesseldorf
 • دانشگاه University Hamburg
 • دانشگاه University Jena
 • دانشگاه University Konstanz
 • دانشگاه University of Cologne
 • دانشگاه University of Duisburg Essen
 • دانشگاه University of Gottingen
 • دانشگاه University of Greifswald
 • دانشگاه University of Hohenheim
 • دانشگاه University of Humburg
 • دانشگاه University of Leipzig
 • دانشگاه University of Luebeck
 • دانشگاه University of Muenster
 • دانشگاه University of Munich
 • دانشگاه University of Rostock
 • دانشگاه University of Wurzburg
 • دانشگاه University of bonn
 • دانشگاه University of Regensburg
 • دانشگاه  University Ulm
 • دانشگاه Westfalische Wilhelms University Munster
 • دانشگاه Witten Herdecke University

دانشگاه های آلمان مورد تایید وزارت بهداشت pdf

برای دانلود لیست آلمان دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت pdf می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

https://cdn.isna.ir/d/2023/02/09/0/62516340.pdf

 

 

دانشگاه های آلمان پزشکی

 • دانشگاه Ruprecht Karls University Heidelberg
 • دانشگاه University of Munich
 • دانشگاه Humboldt University of Berlin
 • دانشگاه Free University of Berlin
 • دانشگاه University of Hamburg
 • دانشگاه Technical University of Munich
 • دانشگاه Hannover Medical School
 • دانشگاه Goethe University Frankfurt

 

دانشگاه های آلمان رشته روانشناسی

 • دانشگاه Ludwig Maximilian University of Munich
 • دانشگاه Humboldt University of Berlin
 • دانشگاه Freie Universität Berlin
 • دانشگاه Eberhard Karls University of Tübingen
 • دانشگاه University of Mannheim
 • دانشگاه Ruhr-Universität Bochum
 • دانشگاه Dresden University of Technology
 • دانشگاه University of Freiburg
 • دانشگاه Heidelberg University
 • دانشگاه Constructor University

 

دانشگاه های آلمان رشته روانشناسی
دانشگاه های آلمان رشته روانشناسی

 

دانشگاه های آلمان برای رشته کامپیوتر

 • دانشگاه Technical University of Munich
 • دانشگاه Ludwig Maximilian University of Munich
 • دانشگاه RWTH Aachen University
 • دانشگاه Technical University Berlin
 • دانشگاه University of Freiburg
 • دانشگاه Technische Universität Darmstadt
 • دانشگاه Karlsruhe Institute of Technology
 • دانشگاه Humboldt University of Berlin
 • دانشگاه Heidelberg University
 • دانشگاه University of Erlangen-Nuremberg
 • دانشگاه Dresden University of Technology
 • دانشگاه University of Bonn

 

دانشگاه های آلمان برای رشته کامپیوتر
دانشگاه های آلمان برای رشته کامپیوتر

 

دانشگاه های آلمان مهندسی

 • دانشگاه Technical University of Munich
 • دانشگاه RWTH Aachen University
 • دانشگاه Karlsruhe Institute of Technology
 • دانشگاه Technical University of Berlin
 • دانشگاه University of Stuttgart
 • دانشگاه University of Erlangen Nuremberg
 • دانشگاه Technische Universitat Dresden
 • دانشگاه Technical University of Darmstadt

دانشگاه های آلمان برای معماری

 • دانشگاه Bauhaus-Weimar University
 • دانشگاه RWTH Aachen
 • دانشگاه Technical University Berlin
 • دانشگاه Leibniz University Hannover
 • دانشگاه Technical University Dortmund

 

دانشگاه های آلمان مورد تایید وزارت علوم

در ادامه دانشگاه های آلمان با توجه به رتبه بندی انجام شده از طرف وزارت علوم ایران در سال 2024 و 2025 لیست شده اند. براساس قوانین جدید سازمان نظام وظیفه عمومی، برای دانشگاه های خارجی آلمان که رتبه آن ها پایین تر از رتبه های الف و ب باشد، معافیت تحصیلی جهت اقدام برای ویزای تحصیلی آلمان صادر نمی شود.

دانشگاه های آلمان در گروه الف (ممتاز)

 1. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
 2. Charite- Universitatssmedizin Berlin صرفا در رشته‌ های مرتبط با وزارت علوم
 3. Eberhard Karl’s Universität Tübingen
 4. Freie Universität Berlin
 5. Heinrich Heine Universität Düsseldorf
 6. Humboldt-Universität zu Berlin
 7. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 8. Johannes Gutenberg- Universität Mainz
 9. Julius-Maximilians- Universität Würzburg
 10. KIT- Karlsruher Institut für Technologie (Universität Karlsruhe نام قدیم)
 11. Ludwig-Maximilians-Universität München
 12. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
 13. Ruhr-Universität Bochum
 14. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 15. Technische Universität Berlin
 16. Technische Universität Darmstadt
 17. Technische Universität Dresden
 18. Technische Universität München
 19. Universität Bielefeld
 20. Universität Bonn
 21. Universitat der Kunste Berlin
 22. Universität Duisburg-Essen
 23. Universität Erlangen-Nürnberg
 24. Universität Freiburg
 25. Universität Göttingen
 26. Universität Hamburg
 27. Universität Leipzig
 28. Universität Münster
 29. Universität Potsdam
 30. Universität Stuttgart
 31. Universität Ulm
 32. Universität zu Kiel
 33. Universität zu Köln

دانشگاه های آلمان در گروه ب (خوب)

 1. Akademie der Bildenden Künste München
 2. Bauhaus-Universität Weimar
 3. Bergische Universität Wuppertal
 4. Beuth Hochschule für Technik Berlin
 5. Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
 6. Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
 7. Europa-Universität Flensburg
 8. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
 9. Fachhochschule Aachen
 10. Fachhochschule Bielefeld
 11. Fachhochschule Dortmund
 12. Fachhochschule Münster
 13. Fachhochschule Potsdam
 14. Folkwang Universität der Künste
 15. Frankfurt School of Finance & Management
 16. Frankfurt University of Applied Sciences
 17. Hochschule Augsburg
 18. Hochschule Bremen
 19. Hochschule der Medien Stuttgart
 20. Hochschule Düsseldorf
 21. Hochschule Esslingen
 22. Hochschule Fulda
 23. Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
 24. Hochschule für angewandte Wissenschaften München
 25. Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
 26. Hochschule für bildende Künste Hamburg
 27. Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
 28. Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
 29. Hochschule für Künste Bremen
 30. Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar
 31. Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig
 32. Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
 33. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
 34. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
 35. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
 36. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
 37. Hochschule Furtwangen
 38. Hochschule Hannover
 39. Hochschule Heilbronn
 40. Hochschule Kaiserslautern
 41. Hochschule Karlsruhe
 42. Hochschule Niederrhein
 43. Hochschule Osnabrück
 44. Hochschule Trier
 45. Justus-Liebig-Universität Giessen
 46. Kunstakademie Düsseldorf
 47. Kunsthochschule für Medien Köln
 48. Kunsthochschule Mainz
 49. Leibniz Universität Hannover
 50. Leuphana Universität Lüneburg
 51. Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg
 52. Otto von Guericke Universität Magdeburg
 53. Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 54. Padagogische Hochschule Schwabisch Gmund صرفا در رشته آموزش زبان آلمانی
 55. Philipps-Universität Marburg
 56. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
 57. Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
 58. Staatliche Kunstschule für Textilindustrie Plauen
 59. Technische Hochschule Köln (Fachhochschule Köln نام قدیم)
 60. Technische Hochschule Mittelhessen – THM
 61. Technische Universität Bergakademie Freiberg
 62. Technische Universität Chemnitz
 63. Technische Universität Clausthal
 64. Technische Universität Dortmund
 65. Technische Universität Hamburg
 66. نام قدیم: Technische Universität Hamburg-Harburg
 67. Technische Universität Ilmenau
 68. Technische Universität Braunschweig
 69. Universität Augsburg
 70. Universität Bayreuth
 71. Universität Bremen
 72. Universität der Bundeswehr München
 73. Universität des Saarlandes
 74. Universität Erfurt
 75. Universität Greifswald
 76. Universität Hildesheim
 77. Universität Hohenheim
 78. Universität Jena
 79. Universität Kassel
 80. Universität Konstanz
 81. Universität Mannheim
 82. Universität Osnabruck
 83. Universität Paderborn
 84. Universität Passau
 85. Universität Regensburg
 86. Universität Rostock
 87. Universität Siegen
 88. Universität Trier
 89. Universität zu Lübeck

دانشگاه های آلمان در گروه ج (متوسط)

 1. Ernst-Abbe-Hochschule Jena
 2. Fachhochschule Erfurt
 3. Fachhochschule Kiel
 4. Fachhochschule Südwestfalen
 5. HafenCity Universität Hamburg
 6. Hochschule Aalen
 7. Hochschule Albstadt-Sigmaringen
 8. Hochschule Anhalt
 9. Hochschule Biberach
 10. Hochschule Bochum
 11. Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
 12. Hochschule Bremerhaven
 13. Hochschule Coburg
 14. Hochschule Emden/Leer
 15. Hochschule Flensburg
 16. Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
 17. Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
 18. Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
 19. Hochschule für Technik Stuttgart
 20. Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
 21. Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
 22. Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
 23. Hochschule Harz
 24. Hochschule Hof
 25. Hochschule Kempten
 26. Hochschule Koblenz
 27. Hochschule Landshut
 28. Hochschule Magdeburg-Stendal
 29. Hochschule Mannheim
 30. Hochschule Merseburg
 31. Hochschule Mittweida
 32. Hochschule Neubrandenburg
 33. Hochschule Neu-Ulm
 34. Hochschule Nordhausen
 35. Hochschule Offenburg
 36. Hochschule Ostwestfalen-Lippe
 37. Hochschule Pforzheim
 38. Hochschule Ravensburg-Weingarten
 39. Hochschule Reutlingen
 40. Hochschule RheinMain
 41. Hochschule Rhein-Waal
 42. Hochschule Rosenheim
 43. Hochschule Ruhr West
 44. Hochschule Schmalkalden
 45. Hochschule Stralsund
 46. Hochschule Ulm
 47. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
 48. Hochschule Wismar
 49. Hochschule Worms
 50. Hochschule Zittau/Görlitz
 51. Hochschule Mainz
 52. IU international University of Applied Sciences
 53. Jade Hochschule
 54.  Kunsthochschule Kassel
 55. Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
 56. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
 57. Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften
 58. Pädagogische Hochschule Freiburg
 59. Pädagogische Hochschule Heidelberg
 60. Pädagogische Hochschule Karlsruhe
 61. Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
 62. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Freiburg
 63. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
 64. Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule
 65. Technische Hochschule Brandenburg
 66. Technische Hochschule Deggendorf
 67. Technische Hochschule Ingolstadt
 68. Technische Hochschule Lübeck
 69. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
 70. Technische Hochschule Wildau (FH)
 71. Technischen Hochschule Bingen
 72. Technischen Universitat Kaiserlautern – Landau از ادغام دو دانشگاه Technischen Universitat Kaiserlautern و Universitat Koblenz Landau تشکیل شده است.
 73. Westsächsische Hochschule Zwickau
 74. WHU – Otto Beisheim School of Management صرفا در رشته‌ های حسابداری و مالی، مدیریت و علوم اجتماعی

برای مشاهده دانشگاه های هلند مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران می توانید به صفحه زیر مراجعه نمایید.

https://grad.saorg.ir/portal/home/?272052/دانشگاه-های-مورد-تایید

راحت ترین دانشگاه برای پذیرش آلمان

 • دانشگاه‌ بین‌ المللی علمی‌ کاربردی برلین  Berlin International University of Applied Sciences
 • دانشگاه بن University of Bonn
 • دانشگاه هومبولت برلین Humboldt-Universität zu Berlin
 • دانشگاه شیلر Schiller International University
 • دانشگاه فرایبورگ University of Freiburg

شرایط پذیرش دانشگاه های آلمان در مقطع کارشناسی ارشد

در مورد شرایط پذیرش دانشگاه های آلمان در مقطع کارشناسی ارشد می توان گفت که حداقل سن برای دریافت ویزای تحصیلی آلمان 18 سال است. و عددی به عنوان حداکثر سن اعلام نشده است. در جدول زیر میانگین سنی شرایط پذیرش دانشگاه های آلمان در مقطع کارشناسی ارشد که احتمال دریافت ویزای در آن سنین بیشتر است ارایه شده است.

بازه سنی مقطع تحصیلی
18 تا 21 سال لیسانس – کارشناسی
21 تا 30 سال فوق لیسانس – کارشناسی ارشد
31 تا 40 سال دکتری – PhD

 

دانشگاه های آلمان برای پذیرش

اگر به دنبال آگاهی از شرایط تحصیل رایگان در آلمان و دانشگاه های آلمان برای پذیرش هستید می توانید به سایت بورسیه های DAAD مراجعه نمایید.


‫3 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا